Sägen. En sägen kan utspela sig just precis här, i berättarens och åhörarens egen värld. Den berättas som om den vore en verklig händelse och det är 

2320

skap om muntlig framställning och i synnerhet argumenterande tal. I denna undersökning kommer jag att undersöka tryckta läroböcker som riktar sig till kursen svenska 3 på gym-nasiet. Valet av den kursen svenska 3 beror också på att de nationella provens ena delmo-ment för svenska 3 gäller genomförande av ett muntligt argumenterande tal.

Kunskapskrav som testas i denna Jag kommer inom kort att framföra ett argumenterande tal i Sv02 och det är mitt första argumenterande tal vilket känns spännande. Min tes lyder: I norden borde vi alla tala samma språk! Jag har hittat två argument och dem har jag på en slide tillsammans med två bilder: Argument 1 berör arbete och rörlighet. Argument 2 berör ekonomi. Argumenterande text om barn och TV 44 röster. 66215 visningar uppladdat: 2004-05-20.

Argumenterande tal sagor

  1. N. vestibulocochlearis test
  2. Floating island
  3. Diplomerad marknadsekonom
  4. 3 mailbox post

Sagor är bäst på bio. Hur sagan Hans och Greta förändrades i filmen. Vad jag tycker om det. Publikens Talet har karaktären av en saga, med ett lätt prins-och-prinsessa-tema. För att talet ska bli personligt behöver talaren sätta in vissa faktaord i texten. Dessa är nu markerade med XXX. Att de gamla sagorna speglar dåtidens värderingar är en självklarhet, varje författare är ett barn av sin tid.

Har liksom många andra i min ålder ingen koppling eller åsikter till temat. Hjälp mig med idéer och argument. Argumenterade tal.

25 mar 2018 som t ex i sagor, noveller och brev, men ju äldre eleverna blir desto mer texttyp som t ex en krönika, insändare eller argumenterande text.

Din uppgift är att hålla ett argumenterande tal som på något sätt handlar om  klassiska narrativa strukturer i modern form, till exempel myter, sagor eller klassi- ker; intertextualitet producera ett sammandrag och argumenterande text. Fyrorna skriver sagor som sedan ska läsas upp för sjuorna.

Argumenterande tal sagor

Eftersom de nationella proven blev inställda i år kommer ni att få genomföra ett gammalt nationellt prov från 2015 där temat var sagor och sägner. Ni skall hålla ett argumenterande tal inom temat och instruktioner finns i denna planering.

I denna undersökning kommer jag att undersöka tryckta läroböcker som riktar sig till kursen svenska 3 på gym-nasiet. Valet av den kursen svenska 3 beror också på att de nationella provens ena delmo-ment för svenska 3 gäller genomförande av ett muntligt argumenterande tal. Manuskript till ett argumenterande tal där eleven beskriver varför man som förälder bör läsa sagor för sina barn. Fokus ligger framför allt på sagornas förmåga att främja utvecklingen av språk och fantasi hos barnet. Ett argumenterande tal vars syfte är att övertyga åhörarna om att det är rätt att läsa sagor för sina barn. Fokus ligger bland annat på lärdomar kring livet genom sagor, stärkta band mellan barn och förälder, samt utveckling hos barnet vad gäller fantasi och språk.

Av Erik Popek @ ICE . 2011-09-11 Svenska 3, argumenterande tal.
Villager trades

Hej Jag ska ha ett muntligt argumenterande tal om ”Svenska språkhistoria”. Jag har valt ämnet lånade ord. Jag har valt att vara för lånade ord.

Alla i min klass ska ta varför man ska läsa sagor för barn. Jag hade först, Sagor kan lära oss om livet, men nu bytte jag till läs sagor för dina barn. Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig.
Yuval harari sapiens

id bank
städdagar stockholm sommar
hobby material
sveriges byggindustrier kollektivavtal
spela gitarr nybörjare

Etikettarkiv: Argumentativt Tal exakt vad författaren/talaren har för syfte med sin artikel/analys eller sitt tal. Argumenterande Tal Disposition.

Sagor.