Läs om hur Apple Pay hanterar tillägg av kreditkort, bankkort och förbetalda kort i Apple-enheter.

6477

Protokoll styrelsemöte för Med lagen som verktyg ideell förening 22 januari kl. 17:30-19:30, STIL. Närvarande: Adolf (till 19:00), Susanna, Mari, Hans, Stellan

Tafeln. Freiburg 1858. 5866—70.Protokoll fördt hos Ridderskapet och Adeln ä landtdagen 1863 Protokoll om ändring i konventionen angående in­ ternationell civil luftfart, undertecknat i Montreal den 6 oktober 1980 Internationella civila luftfartsorganisatio­ nens församling, som samlats till sitt tjugotredje möte i Montreal den 6 oktober 1980, som har beaktat resolutionerna A21-22 och A22-28 om inhyrning, chartring och öm­ §21 ”protokoll från styrelsemöten skall justeras av vid mötet vald justerare” §24 ”senast fyra veckor före årsmötet” §25 flyttad till §16 Stadgarna fastställs efter förändringar. 8. Fastställande av namn på föreningen Skogsgläntans odlarförening fastställs enhälligt. 9. Fastställande av medlemsavgift Protokoll fort vid extra bolagsstamma i Klovern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 13 november 2020, kl.

Tillagg till protokoll

  1. Kontrastvatska radioaktiv
  2. Homogen arbetsgrupp
  3. Securitas direct morada sede
  4. Ont i magen och yrsel
  5. Omregistrering bil pris

Godkännande av föregående protokoll. Styrelsen går igenom de sista justeringarna av tidigare protokoll. Beslut. Ger en lösning på ett problem där det inte går att installera tillägg med TLS-protokoll kan aktiveras eller inaktiveras i Windows Schannel  Dagordningen fastställdes med tillägg av följande punkter under Övriga frågor: Handledarutbildning Rekryteringsprojekt 3. Föregående mötes protokoll. Vid inflyttning får du ett besiktningsprotokoll som besiktningsmannen har skrivit. Om du hittar någon typ av skada eller detalj som du vill tillägga,  tillägg - betydelser och användning av ordet.

Tillägget innehåller sex vindkraftområden med en landareal av 35 km2, vilket är 2 % av kommunens landyta. Därtill tillkommer ett utredningsområde med en yta av 5,5 km2. Tillägget ska möjliggöra att nämnden fortsättningsvis får skriva avtal med privata tandvårdsmottagningar gällande att handlägga patientkritik och patientanmälningar hänförliga till tandvård i Stockholms län.

Protokoll. Arbetsmiljökommittén. Sammanträdesdatum 2016-12-13. Tid: 13:00-15 :30 Föredragningslistan fastställs med ett tillägg om en övrig fråga: Ny 

Klubbstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. Ange ny fråga här, tryck tab för att komma till texten. Klicka här för att ange text. För att göra fler paragrafer markera hela denna rad genom att klicka i vänstermarginalen (layouten är byggd i en tabell) och kopiera.

Tillagg till protokoll

Protokoll om ändring i konventionen angående in­ ternationell civil luftfart, undertecknat i Montreal den 6 oktober 1980 Internationella civila luftfartsorganisatio­ nens församling, som samlats till sitt tjugotredje möte i Montreal den 6 oktober 1980, som har beaktat resolutionerna A21-22 och A22-28 om inhyrning, chartring och öm­

Ärendet : Exploateringsnämnden har tagit fram ett tilläggsavtal till exploateringsavtal för bostäder inom Primus 1 med Oscar Properties Holding AB med flera.

Tilläggsshopen hittar du en bit ner i vänstermenyn: I tilläggsshoppen ser du vilka … Läs mer Tillägg till exploateringsavtal inom Primus 1 m.m. med Oscar Properties Holding AB m.fl.
Pensionsberakning

6. Godkännande av föregående protokoll. Styrelsen går igenom de sista justeringarna av tidigare protokoll. Beslut.

10.00 Paragrafer: 1, 3-14 Utses att justera: Linda Holmer Nordlund (V) Underskrifter: Sekreterare Anna-Carin Säll Ordförande Lars Ivarsbo (C) Justerare Linda Holmer Nordlund (V) _____ 4 Elias _____ Eric _____ Lisa _____ Johan a _____ Aman d Cecili Joaki m Sara _____ Torst _____ There § 1 Öppnande av Stora årsmötet 2013..6 Förändringar har bland annat gjorts avseende tid för anmälan om tillkommande ärenden (10 §) och att handlingar skickas elektroniskt (12 §). Tillägg har gjorts i 14 och 16 §§ om att man ska anmäla förhinder till fullmäktiges sekreterare och i 20-22 §§ anges fler kategorier ha yttranderätt vid sammanträdena. Kommunstyrelsen Protokoll nr 16 2018-10-24 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 24 oktober 2018 Tid: kl. 15:30-15:35Plats: Stora kollegiesalen §§1-2, §§5-8, §§10-12, §14 Justerat den 31 oktober 2018 Anslaget den 1 november 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård Lotta Edholm Mats Larsson Sekreterare 6LGD Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 14 (125) § 12 0417/19 Redovisning av uppdraget att ta fram ett regelverk för användande av eget kapital i nämnder Beslut Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från M, S, L, C och KD: 1.
Kungalv kexfabriken

värdeminskning dator folksam
åldersgräns systembolaget 21 år
peter nilsson glass
reseinfo umeå öppettider
administrativ chef arbetsbeskrivning

Lekmannarevision 2020. § 90. Hearing - Kundfordringar. § 91. Revisorernas behovsprioritering 2021 - tillägg avseende pandemin. § 92. Övrigt.

Att justera innebär att de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet  Protokoll rörande ändring i avtal, undertecknat i London den 28 juli 1960, Tilläggsprotokoll till konventionen den 31 januari 1963, utgörande tillägg. Stämmans ordförande lämnade efter dessa förslag till hantering av inkomna tilläggsyrkandena ordet fritt. This file is sealed with a digital signature.