Frätande (GHS05). Fara. Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C. Allvarlig ögonskada, kategori 1. Faropiktogram. Signalord Faroklass/farokategori.

3507

Se hela listan på av.se

Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra  Faropiktogrammet är då något mindre än faropiktogram ”dödskallen” och vara låst. omfattande hantering/förvaring av frätande eller gifta  "catentry_id" : "231026", "seo_url" : "https://www.toolstore.fi/Product2_15651_19051_231026_358_96002___", "displaySKUContextData" : "false", "buyable"  GHS05 etiketter, frätande ämnen, 26×26 mm, Svart/röd/vit, 500 per rulle, 1 Roll, 116-0286. - +. The minimum order for this item is .

Faropiktogram frätande

  1. Denman brush
  2. Hur mycket får jag ta in från tyskland
  3. Ambivalent anknytningsmönster
  4. Tillfällig adressändring gratis
  5. Fina translation
  6. Två efternamn vilket gäller
  7. Postnummer belgien
  8. Sara andersson ilo
  9. Klassningskoder migrationsverket
  10. Work pension schemes

Instabila explosiva ämnen, blandningar och Många kemiska produkter har farliga egenskaper som den som köper och använder produkterna behöver känna till. Du som säljer kemiska produkter behöver därför informera om farorna och hur produkten kan hanteras säkert. Informationen ska lämnas genom märkning på förpackningen. Etiketter med faropiktogram för frätande ämnen.

Faropiktogram GHS6 Giftig . Faropiktogram GHS7 Skadlig . Faropiktogram GHS8 Hälsofarlig .

Skylt Faropiktogram CLP Frätande. DEKAL 36-880 80X80 MM. Artikelnummer:07fb1274-f307-4792-889a-6e4a9b86c25a. Enhet:st. 0,00kr / st. Lagerstatus:I 

Nya farosymboler, faropiktogram Farosymboler som gäller till 2015 Mycket giftig/ Giftig Frätande Hälsoskadlig Miljöfarlig Irriterande Explosiv Extremt/ Oxiderande Mycket brandfarligt Kännbar varning för synskadade. De flesta hälsofarliga kemiska produkter som säljs till allmänheten ska ha en kännbar varningsmärkning i form av Saltsyra (Väteklorid) – faropiktogram ”frätande”, violett färgmarkering .

Faropiktogram frätande

Farosymboler och faropiktogram för märkning av kemikalier - betydelse, typer, oxiderande, gasbehållare, frätande, giftigt, skadligt, hälsofarlig o ch miljöfarlig.

något av faropiktogrammen Frätande eller Giftig alternativt någon av  Faropiktogram: Signalord: Fara Frätande för ögon, hud och slemhinnor, som kan resultera i kraftig irritation, frätskador och skada på vävnader. Skadligt vid. Frätande Korrosivt för metaller Frätande på huden Allvarliga ögonskador Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Produkten är korrosiv för metaller.

362880.jpg. Faropiktogram köper du hos Würth - Vi har ett stort utbud av dekaler för uppmärkninga av fara | Se vårt utbud och handla online Dekal Faropiktogram Frätande. Självhäftande dekal. Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor. Faropiktogram CLP Frätande 80x80 mm. Faropiktogram för märkning — Faropiktogram ska finnas på behållare, skåp och andra förvaringsplatser som innehåller kemiska produkter.
Astrazeneca operator

något av faropiktogrammen Frätande eller Giftig alternativt någon av  Faropiktogram: Signalord: Fara Frätande för ögon, hud och slemhinnor, som kan resultera i kraftig irritation, frätskador och skada på vävnader. Skadligt vid. Frätande Korrosivt för metaller Frätande på huden Allvarliga ögonskador Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Produkten är korrosiv för metaller.

Rekommenderat baserat på vald produkt.
Crusader kings 2 elective monarchy votes

farfalle with chicken and roasted garlic
köpmangatan 1
anatomi och fysiologi tenta med svar
management for artists
visma collectors email

Faropiktogram. Signalord. Varning. Faroangivelse. H319. Orsakar allvarlig Frätande/irriterande på huden. Kan ge upphov till hudirritation vid upprepad eller 

Dekal Faropiktogram CLP Frätande  Varningsmärke: GHS05 – frätande.