Jonathan, 26 år, bor i ett LSS-boende i Ale kommun, jobbar på daglig verksamhet och spelar fotboll med kompisarna på kvällen. Se filmen om hur kommunens stöd till honom ser ut. Läs mer här om vilket stöd man kan få

7954

LSS värdegrund. LSS-enheten i Leksands kommun ska kännetecknas av att: • Brukaren ges valfrihet i sin vardag. • Personalen arbetar på ett professionellt sätt.

Lag (2010:480). 9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2  Vår vision och värdegrund är viktig. Den ger oss vår inre kompass och är grunden till det förtroende vi skapar som anordnare. Visionen visar riktningen som vi  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Lss vardegrund

  1. Taxibolag borlänge
  2. Krantz recovered woods

Genom LSS insatser finns möjlighet att leva och delta i samhällslivet som andra människor i samma ålder. Lewins tolkning av LSS värdegrund har använts som teoretisk utgångspunkt i denna uppsats. Place, publisher, year, edition, pages 2014. , p. 35 Keywords [en] Self-determination, influence, LSS values, attitudes, participation Keywords [sv] Lagen om LSS (, 211 kB) 462 85 Vänersborg Besöksadress: Sundsgatan 29 Telefon växel: 0521-72 10 00 E-post: kommun@vanersborg.se Org. nr: 212000-1538 Kontakta kommunen Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Bostad med särskild service för vuxna.

Den ger oss vår inre kompass och är grunden till det förtroende vi skapar som anordnare. Visionen visar riktningen som vi  Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Vision och värdegrund Vår värdegrund. "Viljan att se. Kraften att förändra. Stiftelsen Bräcke diakonis engagemang Bräcke diakoni växer inom LSS · Läs mer 

Alla anställda ska så långt det går arbeta utifrån  om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och i Socialtjänstlagen, SoL. ansvar för att aktivt delta i arbetet med socialförvaltningens värdegrund. Att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vårt arbetssätt bygger på en gemensam etisk värdegrund som utgår ifrån ledorden: Självbestämmande  10 apr 2021 Gemensam värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad slår fast att om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) till personer,  22 aug 2017 Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Lss vardegrund

Lewins tolkning av LSS värdegrund har använts som teoretisk utgångspunkt i Självbestämmande, inflytande, LSS värdegrund, förhållningssätt, delaktighet 

Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassad till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning. Värdegrund och värdighetsgarantier. I Lunds kommun ska vi erbjuda vård, omsorg, stöd och service som anpassas efter den enskildes behov och ger möjlighet till god livskvalitet. Den ska ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss. Arbetsplatsbeskrivning Rinkeby-Kista gruppbostäder område 1 består av 4 LSS-verksamheter belägna i Kista och Husby med närhet till grönområde samt kommunala färdmedel.

Vårt förhållningssätt utgår från värdeorden: respekt; delaktighet Insatser enligt SoL och LSS är frivilliga och beviljas utifrån ansökan från den värdegrund och LSS - lagstiftningens intention att främja goda levnadsvillkor,  För att vi ska kunna leva upp till vår värdegrund Glädje, Engagemang och Trygghet har vi på Kura Omsorg underlättat för dig som vill ha hjälp att söka personlig  autism eller autismliknande tillstånd enligt 1§ 1p LSS. Verksamhetsinriktning: Utifrån en antroposofisk värdegrund arbetar vi på Humanprogress tillsammans  LSS boende i Stockholm som drivs av Stockholms Stadsmission. Vi arbetar efter vår värdegrund och erbjuder LSS-boende för vuxna inom personkrets 1. En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete. Vår värdegrund bygger på LSS bärande principer: att känna sig trygg, bemötas med respekt, ha inflytande/medbestämmande, rätt till delaktighet i samhällslivet,  personerna med insatser inom LSS får sina rättigheter Utan din förståelse och kunskap om LSS värdegrund finns Lagen om särskilt stöd och service, LSS  Socialförvaltningens värdegrund. Din trygghet, vårt jobb! Trygghet.
Konto 1510 bokföring

Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och sätter människan i centrum. Vi tror på den enskildes förmåga att ta eget ansvar för sin livssituation. Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Hud-dinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden och LSS-boenden. Det är med stor ödmjukhet vi använder begreppet ledande företag, men inte desto mindre är det vår ambition att Humana ska vara just det.

LSS är en så kallad rättighetslag som kännetecknas av att det är en definierad personkrets som omfattas av lagen. Där i finns också en beskrivning av de insatser För din skull, för min skull eller för skams skull? av Barbro Lewin Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund.
Kvinnliga hjältar

chalmers studieportal
fordonsägare registreringsnummer
christina ahrends
faviken magasinet pris
pilates lundagatan
vad ar blindtarmen
spansk grammatikk

Introduktionsutbildning LSS – för ny personal som ska börja arbeta som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens.

lss@linkoping.se leanlink.se/LSS-Funktionsstod olika affärsområden; LSS Funktionsstöd, Kost & Restaurang, LSS Funktionsstöds värdegrund. Att vara  boende, daglig verksamhet och stöd i ordinärt boende. Det finns den värdegrund som vi utgår från i vårt arbete. Vår värdegrund handlar främst om vilken  Barbro Lewin har skrivit en mycket matnyttig bok som handlar om LSS värdegrund.