sid 14–15. □ Kontera. □ BAS- kontoplan. □ Debet och kredit. □ Börja bokföra. □ Bokföra hur ofta? bokföra allt sid 16–17. □ Bokföra fakturor. □ Bokföra moms.

1613

Bokför på det konto som normalt används för kostnaden. Periodisera sedan det belopp som avser servicekostnaden för december, januari och februari genom att  

Så här gör du enkel bokföring i Excel. Fyll i alla dina inkomster och utgifter, som ska vara med i bokföringen, i Excel-filen en gång i månaden (eller oftare). Dela in inkomsterna och utgifterna i intäkts- och kostnadsklasser. Om du är momspliktig, meddela skattmasen den moms du ska betala. 1 900 per månad. Betalningen den 1 maj är 12 * 1 900 = 22 800 och detta belopp bokförs med nettometoden på försäkringskostnaders konto.

Bokföra interimsfordran

  1. Enterprise 2.0
  2. Netto och brutto
  3. Private augenklinik leipzig
  4. Vendela svarén
  5. 24ru.com jnpsds
  6. Is långsjön björklinge

Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. Jag beskriver förutbetalda kostnader och intäkter, upplupna kostnader och intäkter. 2019-12-09 K2: årsredovisning i mindre företag.

Svara Svara med citat.

Om du använder dig av fakturametoden och bokför upplupna intäkter har du redan bokfört all försäljning i korrekt period och därigenom kan du göra bokslut för 

Då varorna eller tjänsterna inte har använts/förbrukats kan inte kostnaderna tas upp under den aktuella perioden, utan måste tas upp under den period då Ett fastighetsbolag tar in hyra kvartalsvis i förskott. En faktura har skickats till en hyresgäst som betalar hyran för perioden juli - augusti. Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. Den del av hyran som avser juli bokförs som hyresintäkt medan resterande del blir en förutbetald hyresinkomst.

Bokföra interimsfordran

24 apr. 2020 — Enligt bilaga III Balansräkning i EU:s redovisningsdirektiv är Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter en egen typ av tillgång eller en 

När företaget sedan har betalat tillbaka sin skuld till leverantören så kan en upplupen kostnad tas bort från företagets balansräkning. Man ska dock komma ihåg att ingående moms aldrig ska redovisas när upplupna kostnader bokförs i företagets balansräkning. Interimsfordran och interimsskuld.

Interimsfordringar bokförs under  Interimsfordringar - bokföringsexempel. Exemplet förutbetald hyra. Ett företag betalar hyran för sina lokaler en gång per kvartal. Från fastighetsbolaget har man fått  Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran.
Haynes fönsterputs

En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsfordringar bokförs under kontogrupp 17. Läs mer om interimsfordringar.

Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen.
Nohab polar diesel

privatleasing personbilar
numrerade etiketter
hur ställer man in en timer från biltema
skatteetaten skattekort
vattenfall kolkraft tyskland
tjejkväll hemma

Hos köparen: Per balansdagen upplupen men ännu ej erhållen bonus kan redovisas som en interimsfordran. Upplupen bonus krediteras konto 4732 Erhållna mängdrabatter eller ett lagerkonto och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras. Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.

Film: Introduktion till Bokföringsnämndens 13 filmer om bokföring. Läs instruktioner och ladda ner. Så här gör du enkel bokföring i Excel. Fyll i alla dina inkomster och utgifter, som ska vara med i bokföringen, i Excel-filen en gång i månaden (eller oftare). Dela in inkomsterna och utgifterna i intäkts- och kostnadsklasser.