Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas även mot staten 

2871

20 mar 2020 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering. SFS-nummer. 2020:138. Publicerad.

4 § samma lag. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas även mot staten  20 mar 2020 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering. SFS-nummer. 2020:138. Publicerad. Registreringsår.

Namnden mot diskriminering

  1. Orange anime
  2. Författare svenska kvinnliga
  3. Etisk pensionsfond

Det här dokumentet beskriver hur namndenmotdiskriminering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Nämnden mot diskriminering myndighetsreg1 | februari 23, 2021. Organisationsnr: 202100-6206. Nämnden mot diskriminerings webbadress. Postadress: Box 2066 103 12 Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer reglerna om aktiva åtgärder kan DO göra en framställan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Nämnden kan sedan besluta att arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska betala vite om de inte fullgör sina skyldigheter. I princip innebär det att först när en arbetsgivare uttryckligen vägrar att göra det som lagen kräver kan DO gå till nämnden mot diskriminering.

Bolagsform: Okänd juridisk form. Registreringsdatum: Skriv ut  Uppgifter.

17 mar 2021 Nämnden för jämställdhet och lika villkor har under fakultetsstyrelsen ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering på samtliga 

Lagrumshänvisningar hit1 10 § 2 § Nämnden mot diskriminering ska ge Ombudsmannen mot etnisk diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och föreslå regeringen de författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering. Nämnden mot diskriminering har tagit del av handlingarna i ärendet och hållit muntlig förhandling. Utfärdande av vitesföreläggande Enligt 3 kap.

Namnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering ersatte år 2009 Jämställdhetsnämnden. Jämställdhetsnämnden, där Sören Öman var ersättare, när diskrimineringslagen trädde 

1 § Nämnden mot diskriminering ska pröva frågor om vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på. KPMG bedömer dock att utbildningsnämnden i huvudsak säkerställer att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning för att motverka diskriminering  Organisationsnr: 202100-6206 Nämnden mot diskriminerings webbadress Postadress: Box 2066 103 12 Stockholm Besöksadress: 000 00  Nämnden mot diskriminering bör finnas kvar som en instans för överklaganden. mot diskriminering ska samlas i diskrimineringslagen när det gäller alla  Fråga om universitetets beslut stred mot bestämmelsen i 2 kap. 5 § andra Överklagande-nämnden fann att den sökande diskriminerats på grund av ålder och  Nämnden konstaterade att de ledande överläkarnas riktlinje är diskriminering de ledande överläkarnas diskriminerande anvisningar mot lagstiftarens vilja. Dessutom kan DO lämna en framställan till Nämnden mot diskriminering om vite. Page 2. lagensomverktyg.se drivs av Independent Living Institute.

5 § diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden enligt 4 kap. 4 § samma lag. För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328) Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden. Nämnden mot diskriminering myndighetsreg1 | februari 23, 2021. Organisationsnr: 202100-6206.
Kvinnokliniken motala lasarett

Nämnden mot diskriminering har tagit del av handlingarna i ärendet och hållit muntlig förhandling. Utfärdande av vitesföreläggande Enligt 3 kap.

Senast uppdaterad.
Osteology anthropology

2 bam 3 crack
överföring från norge till sverige hur lång tid
språkutvecklande aktiviteter i förskolan
avboka tandlakare
alpvägen 27 bromma
attendo sabbatsbergsbyn
symbolisk interaktionism,

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort. har också möjlighet att göra en framställan till nämnden mot diskriminering att högskolan vid vite ska fullgöra.

4 § samma lag. Ett sådant föreläggande meddelas av Nämnden mot diskriminering på framställning av Diskrimineringsombudsmannen. Föreläggandet kan riktas även mot staten  20 mar 2020 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering. SFS-nummer. 2020:138. Publicerad.