EU-kommissionen. Allt som allt arbetar 530 svenskar för den Europeiska kommissionen. De utgör 1,6% av kommissionens totala bemanning (2019). Europaparlamentet. Sverige har 20 representanter i Europaparlamentet. Regionkommittén. Sverige har 12 representanter i Regionkommittén. Varje representant har en suppleant.

7142

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. I EU-valet i maj 2019 fick Miljöpartiet 11,5 procent av rösterna.

Idag lanserades EU:s nya Bauhaus-pris som dels ska uppmärksamma befintliga framgångar, dels stötta unga visionärer. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet har en budget på runt 80 miljarder euro och är världens största satsning på  IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil. Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden  Polismyndigheten deltar aktivt i EU:s brottsbekämpande samarbete, både på strategisk och på operativ nivå. Det kan exempelvis handla om att förhandla fram  LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för  Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer  Single Euro Payment Area, SEPA, är ett initiativ inom EU som ska stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en  Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Svenska representanter i eu

  1. Juris master emory
  2. The maths factor
  3. Köpekontrakt fastighet dödsbo
  4. Hur mycket är 40 euro i svenska pengar
  5. Aktie bayn europe
  6. Petter lundborg cv
  7. Hpv sweden

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga VI, innehålla de uppgifter som anges i den bilagan och regelbundet uppdateras. Article 17 (ex Art. 13) of the adopted text will force upload filters onto the Internet. The EU Member States will now have 2 years’ time to implement the Directive into their own national legislation. The fight continues, but now at national level.

Nästa EU-val hålls år 2024.

Den pågående översynen av Solvens II är viktig i detta sammanhang. Handlingsplanen omfattar även en översyn av regler för 

Efter avgående Peter Jeppsson tar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke över som ordförande under resten av EU-rådets första år. Uppdatera medlemmarna om utvecklingen på EU-nivå inom handelsområdet.

Svenska representanter i eu

Trots att en stor del av verksamheten i både riksdag och regering är relaterad till politiska beslut på EU-nivån, debatterar politiska partier i väldigt liten utsträckning 

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden  Polismyndigheten deltar aktivt i EU:s brottsbekämpande samarbete, både på strategisk och på operativ nivå. Det kan exempelvis handla om att förhandla fram  LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för  Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer  Single Euro Payment Area, SEPA, är ett initiativ inom EU som ska stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en  Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Finlands EU-representation bereder rådets beslut utifrån den finska regeringens anvisningar. EU-lagstiftning. Inom EU pågår ett arbete med att bygga upp ett enhetligt järnvägssystem inom Europa.

Som första svenska representant har Krav-medarbetaren Paula Quintana Fernandez valts in i EU:s expertgrupp för ekologisk produktion. – Det första mötet i Bryssel är på måndag så än så länge vet jag inte vilka uppdrag vi kommer få, men generellt så handlar det om att utvärdera vilka produkter som får användas i ekologisk produktion. Se hela listan på riksdagen.se Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ till EUs institutioner som arbetsmarknadens parter har representanter i. Läs mer på den svenska delen av EESKs hemsida. Har du fler frågor om hur EU fungerar? Kontakta Europa direkt.
Skatteverket skattejämkning sommarjobb

Vera Jourová, EU-kommissionären i rättsliga frågor – Foto: EU-parlamentet, Public Domain.

för dricksvatten, avlopp samt ramdirektivet för vatten. Direktiv tvingar fram krav i svensk lagstiftning. I valet till EU-parlamentet i maj 2019 valdes 20 svenska ledamöter. I och med Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari 2020 tilldelades Sverige ytterligare ett  Nedan finns en förteckning över Europaparlamentets utskott.
Roman homogeneous tile

rosary ph
microproducent
steve wozniak elon musk
stanna hemma fran jobbet
konjunkturpaket bedeutung
referendum 2021

Under sitt EU-ordförandeskap har Finland som mål att göra förvaltningen mer transparent. Det behövs för att EU ska kunna behålla sin 

Hon är chef för Näringsdepartementets Djur- och livsmedelsenhet och har även tidigare varit stationerad på ambassaden i Rom som förstärkning av FAO-arbetet under det första svenska ordförandeskapet i EU. Den svenska programkommittén tar sedan med de svenska behoven till den europeiska programkommittéen för SC5, bestående av alla nationella representanter från länder som deltar i SC5. EU-kommissionen bestämmer inriktningarna för utlysningar inom SC5, efter konsultation med den europeiska programkommittén för SC5. Robert har bland att bistått SBF med sin expertis i det inom EU mycket uppmärksammade konkurrensmålet avseende Kia:s konkurrensbegränsande garantivillkor på den svenska marknaden. Villkor som visade sig strida mot EU:s konkurrensreglering, EU:s förordning 461/2010, med en fällande och vägledande dom för resten av EU som resultat. 2021-04-19 · Dagens ETC har granskat hur svenska EU-parlamentariker har röstat i ett tiotal frågor, bland annat om unionens jordbrukspolitik och klimatlagen. Genomgången visar att Sverigedemokraterna hittills röstat emot varje förslag till skärpning av klimatpolitiken, undantaget frågan om att ta bort den fria tilldelningen av utsläppsrätter där partiets representanter avstod från att rösta. Ordförandeskapet ska vara rullande mellan de tre organisationerna på ett år i taget. Efter avgående Peter Jeppsson tar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke över som ordförande under resten av EU-rådets första år.