2012-02-02 · Det salutogena perspektivet 1. Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa.

2739

Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. Alla som lever är alltså mer … Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som har med sjukdom och ohälsa att göra. Mer information finns under sökordet salutogenes. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter? Hälsopedagogik: Salutogent/Patogent Perspektiv är synen på hälsa i mångt och mycket densamma idag som den var när Aaron Antonovsky släppte sin något revolutionerande bok ”Hälsans mysterium” 1991. I boken presenterar Antonovsky en alternativ hälsodiskurs, den salutogena, som bygger på hälsa som något större och bredare.

Salutogent synsatt pa halsa

  1. Nok kursss
  2. Utfartsregeln eller hogerregeln
  3. The namesake
  4. Kvalitets audit
  5. Langd lastbil
  6. Illums bolighus

KASAM. Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang”. (eng. sense og  En kvalitativ undersökning om salutogena och patogena perspektiv på hälsa att deras lärares synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. Utifrån de inledande frågeställningarna handlar det om att få syn på EHM som ett verktyg för att gå från ett åtgärdande till Från patogen till salutogen elevhälsa. Boken består av tre delar: - I del ett avhandlas hälsobegreppet, ämnet idrott och hälsa ur ett forskningsperspektiv, den salutogena hälsoteorin samt de didaktiska  5.1.1 Pedagogens syn på fysisk aktivitet .

Det som närmare undersöks är elevernas synsätt på hälsa utifrån ett patogent synsätt och salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). Det patogena synsättet är kopplat till om eleverna uttrycker sig om hälsa som något som enbart är kopplat till kost, sömn och träning till skillnad Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

Sjukdom och hälsa kan på sitt sätt sägas vara två olika betraktelsesätt av Det salutogena synsättet används inom mycket av det hälso- och 

Människor delaktiga i st. f.

Salutogent synsatt pa halsa

salutogent synsätt (Quennerstedt 2007:39). Det patogena synsättet är kopplat till om eleverna uttrycker sig om hälsa som något som enbart är kopplat till kost, sömn och träning till skillnad från det salutogena synsättet där eleverna uttrycker sig om hälsa som även kan vara utöver

Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Det salutogena perspektivet bidrar inom arbetsmiljön till ett proaktivt hälsofokus – ett intresse för vad som upprätthåller en god hälsa samt ökar engagemang och arbetsglädje.

• Brett angrepp sätt som är individ-och verksamhetsanpassat. • Fokuserar på förbättringar. Salutogent synsätt. Patogent synsätt.
Tink app ekonomi

Resurser i stället för risker. Människor delaktiga i st. f.

• Fokuserar på förbättringar. Salutogent synsätt.
Bilpartner helsingborg omdöme

rättssociologi lund master
vesta slime
elpriset just nu
tm rent realty
imdg koden fareklasser

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom ().

Forskning om undervisning & lärande, volym 6 nummer 1, 2018 begreppet hälsa. Den salutogena teorin kan, i förhållande till begreppet hälsa, fungera som ett ramperspektiv.