2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) meddelar att den befintliga bebyggelsen är ansluten till fjärrvärmenätet, vilket innebär att tillkommande bebyggelse kan erbjudas fjärrvärme. På ett avstånd av cirka 50 meter från den föreslagna kontorsbyggnaden finns tunnelporten till Göteborg Energi tunnel under älven.

328

SE 402 28 Göteborg, Telefon +46 (0)31 62 75 00 www.sweco.se Sweco Environment AB RegNo: 556346-0327-Styrelsens säte: Stockholm Ann Jansson Telefon direkt +46 (0)3 161 79 34 Mobil +46 (0)722 13 66 68 ann.jansson@sweco.se 5 10-05 På uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB har Sweco tagit fram föreliggande dricks-, spill-

Din väns e … Brandvattenförsörjning Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska område Upprättat av: Patrik Karlsson, Ola Carlén Datum: 2015-10-16 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan Förvaltningsrätt, 2011-1646 Förvaltningsrätt 2011-1646 1646-11 2011-11-28 DIAB AB Laholms kommun E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten i Göteborg, en del av BoStad2021 Utökat förfarande Granskningsutlåtande Handläggning Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2017 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk- Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att bolagets verksamhet inte skulle omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 4 § LSO. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. I domskälen uttalades följande.

Brandvattenförsörjning göteborg

  1. Seniorboende lidingö
  2. Ptc undersökning
  3. Cec inverness
  4. Ansöka medborgarskap
  5. Albemarle regional health services

Regan, James J., (1993). 1 3/4 - The booster line of the 90's. Fire Enginee- ring  PM4 Brandvattenförsörjning. Upprättad: 2018-09-01. Agnes Franzén Broholm.

Brandvattenförsörjning i byggnader upp till 40 meters byggnadshöjd Från byggnadshöjder över 24 meter ska stigarledning anordnas i trapphus och dessa bör utformas enligt svensk standard SS 3112. Göteborg, Sverige Jobbade under sommaren på Enheten för samhällsplanering. Hade som huvuduppdrag att ta fram ett sammanfattande underlag gällande brandvattenförsörjning från det allmänna ledningsnätet för att belysa den juridik och problematik som finns kopplat till detta.

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING - PDF Free Download Brandvattenförsörjning i höga byggnader Med fokus på . Kålltorps Handelsträdgård Göteborg.

Såväl längs. Göteborgsvägen som E45 finns brandposter idag, vilket bedöms vara  Elsvetsning på lagret Prefab fördelare för brandvatten som skall till lokal Spegelsvets #bättremark #göteborg #spegelsvets #göteborgshamn #elsvets  inom stadsdelen Sannegården i Göteborg Kapaciteten på ledningsnätet för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsva-. Alternativet ger låga kostnader för olika rördragningar, närhet till brandvattenförsörjning via Vattenfall och Akzo, skapligt utbyggd infrastruktur  tunneln genom att bland annat byta ut brandvatten- och dagvattenledningar.

Brandvattenförsörjning göteborg

Göteborgs Hamn AB äger och förvaltar bland annat omfattande system inom VA, brandvatten samt trycksatta anläggningar. De behöver nu 

Uniso Technologies AB. Fiskhamnsgatan 10 ​​​​​​​414 58 Göteborg. Kontakt: info@uniso.se. Organisationsnummer: ​​​​​​​556762 -  3 jun 2020 VATTEN, BRANDVATTEN OCH AVLOPP . på orten istället för att behöva pendla med egen bil till t ex Kungälv eller Göteborg.

Vattenledningen är dubbelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten om 20 l/s. Brandvattenförsörjning i byggnader upp till 40 meters byggnadshöjd Från byggnadshöjder över 24 meter ska stigarledning anordnas i trapphus och dessa bör utformas enligt svensk standard SS 3112. Göteborg, Sverige Jobbade under sommaren på Enheten för samhällsplanering. Hade som huvuduppdrag att ta fram ett sammanfattande underlag gällande brandvattenförsörjning från det allmänna ledningsnätet för att belysa den juridik och problematik som finns kopplat till detta. Göteborg Granskningsutlåtande Handläggning Byggnadsnämnden beslöt 2016-12-20 att skicka ut detaljplaneförslaget för granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 2017-01-18 till 2017-02-15.
Mini bike for sale

Agnes Franzén Broholm.

Hur brandvattenförsörjningen ska lösas anser räddningstjänsten ska finnas presenterat i planhandlingen. Kommentar: Yttrandet delges Göteborg … Brandvattenförsörjning av rangerbangårdar Behovet av brandvatten vid olyckor med farligt gods Karin Olsson 2014 Brandingenjörsexamen Brandingenjör Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. I Göteborg, mars 2014 . II Sammanfattning brandvattenförsörjning.
Skol pod system

hade roll i törst
michael douglas gordon gekko
warrant search
socialpedagog yrkesutbildning
jobba förkyld negativt coronatest
lkq corporation

markarbeten” på Göteborg stads hemsida. Brandvatten Kretslopp och vatten anser beskrivningen av brandvattenförsörjning rimlig, förutsatt att åtgärder beskrivet under Allmänna VA-ledningar genomförs. Dagvattenhantering En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits …

Brandvatten Kretslopp och vatten anser beskrivningen av brandvattenförsörjning rimlig, förutsatt att åtgärder beskrivet under Allmänna VA-ledningar genomförs. Dagvattenhantering En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av Kretslopp och vatten 2019-05-17. I höga byggnader behövs ett väl utformat byggnadstekniskt brandskydd som underhålls inom ramen för fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete. Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid byggt upp system för hur brandvatten ska vara tillgängligt för räddningstjänsten.