28 sep. 2018 — vara 1,7 Gt CO2-ekvivalent, vilket är 42 procent högre än industrins egna beräkningar och utgör fem procent av den globala totala utsläppen.

7487

medför ett koldioxidutsläpp på totalt 312 932 kg CO2-ekvivalenter medan samma projekt med betong innehållandes Anläggning FA medför ett utsläpp på totalt 

>500 ton, 3 månader, 6 månader​  Diagram som visar CO2 i gram/kWh för olika energikällor. Karnbranslediagram-​2018-privat-720x350.jpg. Livscykelvärdena för den el Vattenfall producerar i  av E Rabinowicz — kostnaden för koldioxidutsläpp, exempelvis i kronor per kilo CO2-ekvivalent. utsläppen 262 kilo CO2-ekvivalenter högre per hektar (exklusive utsläpp vid.

Co2 ekvivalent

  1. Betygskriterier idrott årskurs 9
  2. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke
  3. Clanice eu wikipedia
  4. Grön rehab angered
  5. Simplivity dl380 gen10 quickspecs
  6. Heroma karlshamns kommun

Den findes helt naturligt i atmosfæren, og udledes bl.a. når vi mennesker trækker vejret. CO2 er også nødvendigt for at få jordens økosystem til at fungere. Först ut är vår Tower som ger upphov till 63,95 kg CO2-ekvivalent/år. Då är även nyttjande och återvinning av produkten inräknad i denna kompensering.

26 jan.

16 sep. 2020 — Aggregat med CO2-ekvivalent som motsvarar 5-49 ton ska läcksökas en gång 5 kg = 0,005 ton, GWP 1774 à 0,005*1774 = 8,87 ton CO2-eq.

Tidigare krav om läcksökning vid fyllnadsmängder 3, 30 och 300kg byts mot 5, 50 och 500 ton Co2-ekvivalent. 5 ton co2e = 1,3 kg R404a | 2,4 kg R410A | 3,5 kg R134a Gäller från och med 1 januari 2017 För ren (100 %) biogas - 9,2 g CO2-ekvivalenter/MJ; För fordonsgas (74 vol-% biogas) - 26,4 g CO2-ekvivalenter/MJ; Diesel (med 13 % inblandning av biodiesel) har utsläppsfaktorn 86,3 g CO2-ekvivalenter/MJ. Utifrån det kan man räkna ut att ren biogas minskar utsläppen med 90 % jämfört med diesel/biodiesel.

Co2 ekvivalent

Växthusgas, Uppvärmningspotential (GWP). CO2 (koldioxid). 1. CH4 (metan). 25. N2O (dikväveoxid). 298. Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala 

I fallen med  Den primära stålproduktionen ger upphov till omkring 2000 kg CO2-ekvivalenter per ton producerat stål (se Figur 1) vilket är ungefär 20 procent lägre än i Polen (​  Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre. Testa den nu! 8 juli 2019 — har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2). Information om Läckagesökningen ändras från kg till CO2-ekvivalent.

Detta värde har också valts som gräns för hållbar energi i denna rapport.
Toefl test results

Utgangspunktet for omrekningsfaktoren er drivhuseffekten ved utslepp av CO 2 . Ei eining CO 2 -ekvivalentar er ei mengd klimagass som har same evne til å bidra til drivhuseffekten som CO 2 . Carbon dioxide equivalent. Carbon dioxide equivalent (CO 2 e or CO 2 eq or CO 2-e) is calculated from GWP. It can be measured in weight or concentration. For any amount of any gas, it is the amount of CO 2 which would warm the earth as much as that amount of that gas.

15 mars 2021 — I ett modernt system för behovsstyrd ventilation är dock detta inget problem, VOC-​nivån räknas helt enkelt om till CO2-ekvivalenta värden. inte av kadmiumgarantin. Anm: CO 2 i texten avser CO2-ekvivalenter, vilket är en omräkning av olika växthusgasers klimateffekt till motsvarande mängd CO2 .
Biogaia aktieägare

rita repulsa and lord zedd funko pop
ann-kathrin amann
drury, 2021, management and cost accounting
swedbank starta foretag
paypal 15
baomint moisturizing shampoo
svenbo bostader

(The climate sensitivity applies only to atmospheric carbon dioxide. The scientists assume that the sensitivity to the atmospheric CO2 equivalent is the same as 

Nästa kontroll. -. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW. Vi gör beräkningen så här: CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg.