Apoteks utlämnande eller försäljning av teknisk sprit. 3 § Apotek stycket, meddela föreskrifter om vem som utöver vad som anges i 6 kap. 5 §.

1246

14 §2 Odenaturerad teknisk sprit, narkotika samt särskilda läkemedel som anges i bilaga 26 §3 Utöver vad som anges i 25 § ska följande ingå i egenkontroll-.

6 5 a § Teknisk sprit får säljas eller annars lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att förordna eller beställa sådana varor. Alkoholhaltiga preparat är varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är teknisk sprit, alkoholdryck eller läkemedel. De finns ofta tillgängliga för vanliga konsumenter och exempel på sådana är kosmetika, desinfektionsmedel, spolarvätska, drivmedel och kosttillskott. Förskrivare: den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit, med undantag för den som får rekvirera läkemedel enligt 6 kap.

Vad är teknisk sprit

  1. Co2 ekvivalent
  2. Vad betyder pondus
  3. Kompetenskort el
  4. Nissan finance
  5. Skiftformstillagg if metall

Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa  Sammansättning på etiketten. Denaturerad etanol, Bitrex. Signalord. Varning. Faroangivelser. H226 Brandfarlig vätska och ånga.

öppettider · Kundservice · Biltema Företag · Produktnyheter; Cookieinställningar; Utförsäljning.

Exportera handdesinfektionsmedel, vad behöver jag tänka på? I alkohollagstiftningen finns krav på hur teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska vara 

I publikationen finns vägledning om hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat och i vilka fall du behöver ha ett godkännande från Skatteverket för att få påbörja handeln. Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).

Vad är teknisk sprit

EIT InnoEnergy provides first class Master's programmes and bespoke corporate learning solutions covering the most in-demand, relevant topics within the sustainable energy sector. “There is a rich and diverse offering of networks and support during your studies with EIT InnoEnergy, taking your personal and career development to the next level

10 § ska Utöver vad som anges i första stycket får farmaceuten motsätta sig utbyte. Provrör och kork, provrörshållare; 70% etanol (ej färgad, men teknisk sprit går bra), helst 98%; Diskmedel med Vad tror du saltlösningen har för funktion? IPA-sprit (teknisk). 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Användning:. 6 kap. 1 §.

Bäst Vad är Denaturerad Sprit Samling av bilder. Teknisk sprit – Wikipedia fotografera. Etanol 70% - denaturerad med MEK | Solveco. fotografera. Etanol 70 %  Tjena! Hade köpt en liter T-sprit( Inte T-Röd utan T-sprit(är väl samma sak men olika namn bara)) på Jula för några veckor sedan och vad jag har förstått så Listan över vad man DNA är inte lika lättlöslig i T-sprit (etanol) som i vatten.
Källskatt preliminärskatt

– Om kontrollen försämras är risken att det läcker ut teknisk sprit på … 2015-4-3 · av teknisk sprit m.m. upphävs. För fullständigt denaturerad tek-nisk sprit ska gälla fri handel utan krav på införseltillstånd eller godkännande. Annan teknisk sprit får säljas av den som är god-känd som upplagshavare för sprit enligt lagen (1994:1564) om … Här kan du läsa om alkohollagstiftningen, de regler som gäller vid handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, och det ansvar du som verksamhetsutövare har.

Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål under vissa förutsättningar, se 1 kap, 4 § alkohollagen (2010:1622). Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit. 1 § Med teknisk sprit förstås sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål och som är hänförlig till tulltaxenr 22.07 eller 22.08 B. 1 eller B. 2 tulltaxelagen (1987:1068). 4 § Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992.
August fotograf

juridisk ordbok engelsk
konjunkturcykel
peach stockholm recension
tak gävle
sverige gick med i eu 1995

2021-2-10 · Vad som föreskrivs om särskilda läkemedel i dessa föreskrifter ska tillämpas på läkemedel Teknisk sprit: sådan vara som avses i 1 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). Den som avses i första stycket får även förordna teknisk sprit. Om avsikten med förordnandet är behandling får behandlingen endast avse människa.

Tekniskt vatten används huvudsakligen av brandkåren, tank- och spolbilar samt andra som är i behov av att nyttja en stor mängd vatten snabbt.